• Tjänster

Elektroniska rådslag

Behöver ni hjälp att använda er kollektiva intelligens i ett elektroniskt rådslag?

Målet med ett elektroniskt rådslag är att ta fram bättre lösningar snabbare och samtidigt skapa ett engagemang runt lösningen. Bra beslut kommer ofta ur en gemensam gruppansträngning och genom att använda ett elektroniskt rådslag kan du korta ner tiden och samtidigt involvera fler personer på ett effektivt sätt som sparar tid och pengar.

 

Upplägg

Ett antal problem är vanliga vid möten;

 • Dominanta personer har monopol på tiden
 • Idéer attackeras
 • Ett fritt idéflöde uppmuntras inte
 • Det finns en rädsla för repressalier
 • Viktiga perspektiv tas ej upp
 • För tidigt avslutade diskussioner för att undvika konflikter
 • Subjektiva mötesprotokoll
 • Information försvinner och kan ej hittas senare
 • Mötessekreteraren är upptagen av att skriva och kan ej delta aktivt i mötet

 

Vid ett elektroniskt rådslag har varje deltagare en dator eller i-pad med en mjukvara (Thinktank) som gör det möjligt att minimera ovanstående problem. Mjukvaran gör det möjligt att få:

 • Anonyma indata - fokus på innehåll och att upprätthålla kreativiteten inte personligheter
 • Simultan inmatning av indata – alla har lika ”röst” och möjlighet till delaktighet, större möjlighet till växelverkan.
 • Komplett dokumentation – deltagarnas egna ord, alla beslut och aktiviteter är dokumenterade. Resultat från en aktivitet, t.ex. en idégenerering kan återanvändas i nästa aktivitet, t.ex. en omröstning om det bästa förslaget.

 

Planeringen av det elektroniska rådslaget inbegriper tre faser.

 1. Definition av målet med rådslaget 
 2. Processaktiviteter – definition av de steg som behövs för att uppnå målet.
 3. Verktyg – vilka mjukvaru- eller övriga verktyg ska användas för att stödja de olika stegen.

 

Elektroniska rådslag kan användas till att bl.a.

 • Generera idéer
 • Organisera idéer
 • Utforska idéer
 • Utvärdera idéer

 

Målgrupp

Det finns obegränsade applikationer för elektroniska rådslag. Kanske vill du skriva en säljbroschyr med hjälp 10 av dina medarbetare under ett par timmar, kanske vill du generera idéer för hur ni ska förbättra er effektivitet i verksamheten. Vi har redan använt elektroniska rådslag för bl.a.

 • Verksamhetsmätningar – TQSR/EQA
 • Värdebaserad försäljning
 • Forma mission och vision
 • Gapanalyser
 • Riskanalyser
 • Konceptualisering av produkter och tjänster
 • Generera och utvärdera strategiska val
 • Behovsanalys
 • Identifiera kundönskemål
 • Identifiera kärnkompetenser
 • Ta fram strategiska kompetensförsörjningsplaner

 

Om ni inte redan testat elektroniska rådslag så bör ni boka in en workshop så fort som möjligt. Så får ni se hur ni kan öka er kollektiva intelligens och förbättra er utvecklingstakt.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.