Kärnkompetenser och nyckelkompetenser

Vill ni identifiera och utveckla era kärnkompetenser och nyckelkompetenser?

En kärnkompetens är en blanding av en mängd olika färdigheter, teknik, processer och kunskap. Kärnkompetenser kan inte innehas av enskilda personer utan identifierar det unika resceptet som ger företaget en tydlig konkurrensfördel och ger kunden ett tydligt mervärde. 

Syftet med att arbeta med kärnkompetenser är att kunna identifiera, vårda och ta betalt för unik kunskap. Det ger också möjligheten att utifrån kärnkompetenserna skapa unika produkter och etablera sig på nya marknader. Genom att företaget är tydligt med vilka kärnkompetenserna är höjs företagets image och tydlighet gentemot marknaden.

 Nyckelkompetenser kan innehas av enskilda personer och är kompetenser som har en central och viktig roll i en företaget. Genom att definiera och vikta nyckelkompetenserna och identifiera gapet mellan behovet imorgon och situationen idag kan man ta fram en tydlig kompetensförsörjningsplan för att säkerställa att företaget har den kompetens det behöver för att nå sina mål.

 

Mål

  • Identifiera företagets kärnkompetenser och identifiera nya produkter och möjliga affärer utifrån dessa.

  • Identifiera nyckelkompetenser och ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan utifrån en gapanalys.

 

Upplägg och metod

Vi utgår från företagets processer, förmågor och erfarenheter, teknologi och system samt värderingar och beteenden för att formulera kärnkompetenser som sedan testas av mot ett antal kriterier.

Sedan identifieras produkter och affärer som är möjliga tack vare dessa  kärnkompetenser.

Kärnkompetenserna bryts ner i nyckelkompetenser som definieras och viktas. Därefter tas ett BÖR och ÄR-läge fram vad gäller nivå och antal. 

Utifrån en gapanalys tas mål och handlingsplaner fram för nyckelkompetenserna.

Underlaget kan sedan användas för att etablera ett fungerande strategiskt kompetensförsörjningsarbete med kompetensutvecklingkontrakt för medarbetare.
 

Metod: Workshop under 4-6 timmar med hjälp av elektronisk rådslagsteknik som accelerar processen med upp till 20 gånger tack vare att vi använder Thinktank som verktyg. 

 

Målgrupp

Samla den grupp, 5-20 personer, ni anser vara lämplig, t ex ledningsgruppen, alla chefer och nyckelpersoner eller ett tvärsnitt av företaget.

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.