• Tjänster

Strategi

När ni behöver utveckla er strategi och få alla med er
Vi hjälper ert företag att utveckla verksamheten inför framtiden. Vi har kunskapen, erfarenheten och metoderna för att hjälpa er att vitalisera ert strategiarbete. Syftet är att stimulera strategiskt nytänkande, engagera medarbetare, utnyttja den kollektiva intelligensen i företaget för att ni ska leda utvecklingen inom era respektive områden.

 

Kännetecken på ett bra strategiarbete

 • Grundtanken att ifrågasätta tingens ordning genomsyrar arbetet.
 • De mest kreativa idéerna som finns ute i organisationen fångas upp.
 • Engagemang, delaktighet och kommunikation i hela företaget ger en lyckosam implementering.
 • Strategiarbetet pågår hela tiden parallellt med det operativa arbetet.

 

Hur går det till?

Vi erbjuder ett skräddarsytt program för strategiskt stöd. I programmet kombineras olika metoder för att skapa ett angreppssätt som möter ert behov i fyra olika faser av strategiprocessen:

 • Utvärdera & ifrågasätt
 • Forma mission & vision
 • Sätta mål & utforma strategi
 • Implementera

 

Alla metoder syftar till att vitalisera strategiprocessen i affärssegment, affärsområden och bolag.

Vi har utformat metoderna för att hjälpa er att se på er verksamhet ur olika perspektiv och att hitta nya möjligheter.

 

Strategiworkshop

Ett effektivt sätt att skapa delaktighet och dra nytta av den kollektiva intelligensen är att genomföra en strategiworkshop med nyckelpersonerna i verksamheten. Syftet och målet med en workshop kan vara:

 • Att skapa gemensam förståelse för organisationens miljö, dess syfte och strategiska        utvecklingsmöjlighet.
 • Att öka kompetensnivån inom organisationen och skapa en kreativ strategisk dialog.
 • Att skapa en gemensam vision/mission för organisationens verksamhet och mål.
 • Att ta ut en tydlig strategisk färdriktning och en handlingsplan för prioriterade områden.

 

Workshopens upplägg och program är anpassade efter organisationens behov. Behoven bestäms genom diskussioner med ledningen.

Här följer några exempel på programpunkter från varje fas i strategiprocessen.

 

Utvärdera & ifrågasätt

 • Förväntningarna på organisationen presenteras. Identifiering av de viktigaste förväntningarna med avseende på organisationen och dess ändamål och vad som saknas 
 • Omvärldsanalys presenteras. Identifiering av kombinationer av viktiga faktorer, händelser och trender för att identifiera möjligheter som kan utnyttjas
 • Resurs- och kompetensanalysen presenteras. Identifiering av kärnkompetenser som organisationen kan bygga på
 • Kundens röst (inbjudna gäster). Vad kan vi lära oss av kunden?


 

Forma mission & vision

 • Arbeta fram en vision
 • Arbeta fram en mission
 • Gapanalys

 

Sätta mål & utforma strategi

 • Identifiera olika strategiska riktningar eller strategiska affärer och utvärdera deras attraktivitet och organisationens möjliga konkurrenskraft.
 • Arbeta fram ett Balanserat Styrkort 
 • Ta fram handlingsplaner för valda strategier eller affärer.

 

 

Implementera

Genom att engagera nyckelpersonerna i ovanstående faser och elektroniska rådslagsteknik är implementeringen redan påbörjad när ni lämnar workshopen. 

 

Kontakta oss för en diskussion

Kontakta gärna oss för en diskussion om era behov så tar vi fram ett förslag på en arbetsmodell för att nå bästa möjliga resultat. 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.