• Tjänster

Verksamhetsmätning (TQSR)

Vill ni göra en verksamhetsmätning

 

Målet med en verksamhetsmätning är att skapa samsyn runt företagets styrkor och vilka förbättringsområden som ska prioriteras. 

 

Upplägg

Verksamhetsmätningen utförs som en självvärdering där frågorna fokuserar på faktorer som skapar nöjda kunder och ett framgångsrikt företag.

 • Möte för att gå igenom frågeställningarna och planera verksamhetsmätningen första gången.
 • Under verksamhetsmätningen jobbar deltagarna vid varsin PC eller I-pad och ibland i grupper för att identifiera hur bra företaget är inom sju till tio områden.
 1. Ledarskap
 2. Information och analys
 3. Strategisk planering
 4. Medarbetarna
 5. Verksamhetens processer
 6. Verksamhetsutveckling och presterade resultat
 7. Kundfokusering och kundtillfreds­ställelse
 8. Leverantörssamverkan (option)
 9. Time-Based Management (option)
 10. Miljöledning (option)
 • Deltagarna tar ställning till ett antal frågeställningar för varje delområde utifrån olika perspektiv.

-  Vilket angreppssätt har vi som företag, dvs hur hade vi tänkt att det skulle gå till?
-  I vilken omfattning gör vi på det sätt vi tänkt?
-  Vilket resultat har vi nått och hur ser trenden ut?

 • Företagets styrkor och förbättringspotential identifieras och prioriteras för respektive delsystem.
 • Förslag till hur de viktigaste förbättringsområdena ska förbättras tas fram.
 • Resultatet sammanställs i en rapport
 • Efter verksamhetsmätningen tas handlingsplaner fram och förbättringsarbetet startar.
 • Vilken effekt de genomförda förbättringarna har haft kan t ex utläsas vid en uppföljande verksamhetsmätning.

 

Metod

Workshop under 4-6 timmar med hjälp av elektronisk rådslagsteknik som accelerar processen med upp till 20 gånger tack vare att vi använder Thinktank som verktyg. Metoden heter Total Quality System Review (TQSR) och utvecklades av ABB utifrån krieterierna i Malcolm Balridge Award som ligger till grund för bland annat Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

 

Målgrupp

Samla den grupp, 5-20 personer, ni anser vara lämplig för att göra en utvärdering av hela företaget, t ex ledningsgruppen, alla chefer och nyckelpersoner eller ett tvärsnitt av företaget.

 

Övrigt

Eftersom ni under verksamhetsmätningen prioriterar och tar fram konkreta förbättringsförslag i effektiva gruppdiskussioner ger arbetssättet goda förutsättningar till samsyn.

Möjlighet finns att till viss del företagsanpassa frågorna.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.